Category Archives: Sol, ved och el

Sol, ved och el

Solenergin går in i undre delen av ackumulatortanken, om vattnet där är minst 2° kallare än i solfångaren. Vedeldningen går in mitt i ackumulatortanken. Elpatronen styrs av en termostat (0-80°C) och startar om temperaturen i ackumulatortanken blir för låg. Husen är byggda med värmeabsorberande konstruktion för att tillvarata den tillförda solenergin. Värmeväxlare finns för att återanvända värmeenergi i frånluften i ventilationssystemet.