Styrelsen

Styrelsen för Samfällighetsföreningen Toarps Ekoby, som utgörs av årligen invalda bybor, sammanträder ungefär en gång i månaden. Styrelsen ansvarar för att föreningens egendom förvaltas och underhålls på ett långsiktigt stabilt sätt och i god ekonomisk ordning.

Mejla styrelsen om det är någon fråga du vill att ska hamna på styrelsebordet: styrelsen.toarpsekoby@gmail.com

Toarps Ekobys styrelse 2022:

Ordförande: Ezster Kurtan

Kassör: Jenny Andersson

Sekreterare: Catharina Gripenberg

Ledamot: Miriam Katz

Ledamot: Björn Karlsson

Suppleant: Lotti Ryberg Welander

Toarps Ekoby org.nr: 717917-4375

Den Ideella Föreningen

Byns Ideella Förening finns för att skapa mervärde för byns invånare. Den drivs av bybor och ordnar bland annat festligheter i byn och årligen en loppis med kafé.

Föreningen stöder bybors initiativ som stärker gemenskap och ekoby-anda. Ideella Föreningen har även hand om gemensamma verktyg och redskap för användning av byborna.

Du når den Ideella Föreningen på: Denideellaforening@gmail.com