Ekomyrans förskola

I Ekobyns Bygård driver I Ur och Skur Skabersjöskolan sin verksamhet. Idag finns 22 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är fördelade på två grupper och personalantalet på förskolan är fem.

Förskolans filosofi präglas av närheten till naturen, miljötänkande och ekologi. ”Natur- och miljöfostran genom friluftsliv, lek och äventyr året runt.” Kön till förskolan går via förskolan.