Bilkörsel mm.

På bygatan är det tillåtet att gå och cykla men övrig fordons- och budbilstrafik är förbjuden. Vid mycket tunga transporter såsom t.ex. ved är det tillåtet att köra in, samt vid avlastning om ett hushåll storhandlat. Bilar får inte bli stående på bygatan. Ekobyns sträcka av N P Skölds väg är s.k. gångfartsområden och maxhastigheten är jämförbar med gångfart.

Parkering och laddplatser
I västra respektive östra utkanten av byn finns parkeringsplatser med och utan tak. 2019 gjordes en investering i laddplatser med ekonomisk hjälp av statens klimatkliv och just nu finns sex laddplatser under tak.

Antalet extra parkeringsplatser för boende är begränsat, boende med mer än en bil måste därför hyra extra parkeringsplats. Föreningen kan dock inte garantera boende tillgång till parkering för andrabil.

Byns gästparkeringar är till för tillfällig parkering, inte för boendeparkering.