Category Archives: Bostäderna

Bostäderna

Husens arkitektur ska associera till medeltida skånsk/dansk karaktär, byggda med lertegeltak och putsade fasader i rött eller gulockra. Husen är på två, tre eller fyra rum och konstruerade med högresta tak vilket gör det möjligt att inreda ovanvåningen med ytterligare två eller tre rum. Detta har gjorts i många hus. Att bygga med så liten miljöpåverkan som möjligt har varit en målsättning. Tunga material i konstruktionen fungerar som passivt värmelager. Mekanisk ventilation med värmeåtervinning ser till att kvaliteten på inomhusluften är god. Värme från en solfångare och en vedeldad köksspis lagras i en ackumulatortank och förser husen med värme. På flera hus har solfångaren numera monterats ner och i vissa fall ersatts med solceller, och många av hushållen har installerat modernare uppvärmningssystem (t.ex. luft/vattenvärmepump) som primär värmekälla istället för vedspisen. Till varje bostad finns plats i jordkällare samt tillgång till en odlingslott.