Category Archives: Bygården

Bygården

I Bygården och dess sidobyggnader finns flera av byns gemensamma funktioner: vattenverk, bastu, gästrum, tvättstuga, samt en gemensamhetslokal. Den sistnämnda delas med förskolan Ur och Skur Ekomyran som hyr lokalerna av Samfälligheten. När förskolan inte bedriver verksamhet är det även möjligt för bybor att privat boka lokalen. På Bygårdens södersida finns en asfalterad plan för spel och ett grönområde för lek, på västsidan ett utekök med grillplats.