Category Archives: Vad är en ekoby

Vad är en ekoby?

Begreppet ekoby förändras i takt med att nya insikter nås. Egenskaper som normalt ryms inom begreppet är bland annat att en ekoby strävar efter att bygga och bo med ekologisk hänsyn vad gäller energikällor, resursförbrukning och miljöpåverkan. Husen, marken och de tekniska systemen utformas så att en så stor del av försörjningen som möjligt kan bli slutna lokala kretslopp, genom att t.ex. om möjligt använda grundvatten som dricksvatten och omhänderta avlopp och återföra näringsämnena till växternas kretslopp.

Det finns även en annan sida av begreppet ekoby och det är det sociala livet. I och med att principen är småskalig – antalet hushåll bör vara högst 50 – så finns en förutsättning för social överblick. Det gemensamma ansvarstagandet för byns områden och anläggningar förutsätter även en fungerande social gemenskap. Några röster från ekobyn: ”Ekobyn är social gemenskap, barn som löper fritt, odlingsglädje- och vånda om våren. Det är luciatåg, valborgseld och stararnas bon under takpannorna. Vardagsliv.” ”Ekobyn är mitt hem och trygghet. Inte bara huset utan hela byn med människor som bryr sig om varandra, med gemenskap, glädje och odlingar. Byn har också varit härlig för mina barn att växa upp i med all grönska, djur och kompisar och alla vuxna som vet vilka de är. Att ha förskolan i byn har gjort att barnen då alltid var i sin hemmiljö. Jag har bott här i många år och alltid älskat det från första dagen.” ”Gemenskapen, ägodelandet och den enorma potential till resurshushållning och slutna kretslopp som finns här är inspirerande varje dag.”