Category Archives: Om föreningen

Den Ideella Föreningen

Byns Ideella Förening finns för att skapa mervärde för byns invånare. Den drivs av bybor och ordnar bland annat festligheter i byn och årligen en loppis med kafé. Föreningen stöder bybors initiativ som stärker gemenskap och ekoby-anda. Ideella Föreningen har även hand om gemensamma verktyg och redskap för användning av byborna. Du når den Ideella Föreningen på: Denideellaforening@gmail.com