Carportar och laddplatser

I västra respektive östra utkanten av byn finns parkeringsplatser med och utan tak. 2019 gjordes en investering i laddplatser med ekonomisk hjälp av statens klimatkliv och just nu finns sex laddplatser under tak. Antalet extra parkeringsplatser för boende är begränsat, boende med mer än en bil måste därför hyra extra parkeringsplats. Föreningen kan dock inte garantera tillgång till parkering för andrabil. Byns gästparkeringar är till för tillfällig parkering, inte för boendeparkering.

Skrivet av admin den 2013-10-04