Service för de boende

I Ekobyn har du som boende tillgång till ett antal gemensamma utrymmen och faciliteter. Dessa kan du läsa mer om här under. Fyra gånger om året har vi dessutom gemensamhetsdagar då vi samlar krafterna och jobbar ihop för att ta hand om vår gemensamma utemiljö.

Skrivet av admin den 2013-12-16