Om Toarps Ekoby

Toarps Ekoby består av 37 hushåll fördelade över fristående hus och parhus. Husen är placerade längs en slingrande bygata för gång- och cykeltrafik. Bilarna stannar på p-platserna i utkanterna av byn.

Byn är belägen med en skyddande höjd i norr och utsikt mot slättlandskapet i söder. I öster finns naturområden på promenadavstånd. Omgivningen är lantlig med omgivande odlingsmark men närheten till Oxie gör det enkelt att tillgå service som matbutik, apotek, bibliotek samt kollektivtrafik med tåg och buss. Många bybor tar cykeln till Malmö och cykelvägarna är bra.

På byns grönområden finns bland annat äppellundar, odlingslotter, biodling, hönsgård, ankgård, fotbollsplan, basketplan, lekområde och utekök. Söder om bygatan ligger byns tre gemensamhetshus med förskola, samlingslokal, tvättstuga, bastu, gästrum, vattenverk och förråd. Byns grönområden, vägar och anläggningar sköts gemensamt av byborna. Fyra gånger om året ordnas gemensamhetsdagar då byns arbetskraft samlas och arbetar tillsammans med blandade uppgifter men med det gemensamma målet att skapa en bättre gemensam boendemiljö. Några av arbetsuppgifterna kan vara att tömma dagvattenbrunnar, röja och göra fint på gemensamma grönytor, fylla slaghål längs byvägen eller förbereda för valborgsfirande. Därutöver finns olika kontinuerligt verksamma arbetsgrupper i byn, t.ex. en vattenverksgrupp som tillser byns vattenverk, en provtagningsgrupp för dricksvatten och avlopp, en gräsklippargrupp, en hönsgrupp och en ankgrupp, en väggrupp för byns vägar och en grupp som planerar och ser över gemensamma göromål för byns grönområden. Samfällighetens styrelse har ansvaret för att byns byggnader och Samfällighetens ekonomi hålls i god ordning. Byns Ideella Förening ordnar frivilliga och sociala aktiviteter och traditioner i byn, till exempel årligen en loppis med kafé, kräftskiva, halloween, valborgsbrasa, midsommarfirande och andra festligheter. Ideella Föreningen lånar även ut gemensamma verktyg och redskap.

Skrivet av admin den 2013-10-10