Årsstämma Samfälligheten 2022

Varje år håller Ekobyns samfällighet en årsstämma. Medlemmarna kallas via mail och anslag.
Årsstämman 2022 hölls den 21 maj i Bygården.
Årsredovisning Samfällighetsföreningen Toarps Ekoby 2021

Skrivet av admin den 2022-05-30