Styrelsen

Styrelsen för Samfällighetsföreningen Toarps Ekoby, som utgörs av årligen invalda bybor, sammanträder ungefär en gång i månaden. Styrelsen ansvarar för att föreningens egendom förvaltas och underhålls på ett långsiktigt stabilt sätt och i god ekonomisk ordning. Mejla styrelsen om det är någon fråga du vill att ska hamna på styrelsebordet: styrelsen.toarpsekoby@gmail.com Toarps Ekobys styrelse 2022: Ordförande: Ezster Kurtan Kassör: Jenny Andersson Sekreterare: Catharina Gripenberg Ledamot: Miriam Katz Ledamot: Björn Karlsson Suppleant: Lotti Ryberg Welander Toarps Ekoby org.nr: 717917-4375

Skrivet av admin den 2021-05-29