Om Toarps Ekoby

Byn består av tjugosju bostadshus, som tillsammans innehåller trettiosju bostäder då några är parhus. Husen ligger vackert placerade längs en slingrande bygata med en grusväg för gång- och cykeltrafik. Bilarna stannar på p-platsen i utkanten av byn. Söder om bygatan ligger tre gemensamhetshus som innehåller förskola, samlingslokal, tvättstuga, bastu, gästrum, vattenverk och förråd.

Byns placering är väl vald med en skyddande höjd i norr och utsikt mot slättlandskapet i söder. Det är ett idylliskt område med äppellundar, hönsgårdar, fotbollsplan, bandy/basketplan.

Närheten till Oxie gör det lätt att åka kollektivt. Med tåget från Oxie centrum kommer man till centrala Malmö på 13 min. och till Lunds C på 30 min. Många bybor tar cykeln till Malmö och cykelvägarna är bra!
I öster finns fina naturområden på promenadavstånd.

Toarps ekoby är ett lugnt område med många barnfamiljer.

Vad är en ekoby?

En ekoby är viktig som förebild för hur du kan bygga och bo med ekologisk hänsyn. Det finns också en annan sida av begreppet ekoby och det är det sociala livet. I och med att principen är småskalig – antalet hushåll bör vara högst 50 – så finns en förutsättning för social överblick. En ekoby har så långt möjligt lokala kretslopp av råvaror och energi. Att bo i en ekoby ska inte vara belastande för miljön. Vid byggandet skall tomtens natur och kultur tas tillvara. Tillgång till kollektivtrafik skall finnas.

Vidare bör det finnas inbyggda egenskaper som ex: