Årsstämma Samfälligheten 2021

Årsstämman 2021 hölls den 29/5 utomhus vid bygården p g a rådande pandemi.
Varje år håller Ekobyns samfällighet en årsstämma. Medlemmarna kallas via mail och anslag.
Årsredovisning Samfälligheten Toarps Ekoby 2020

Skrivet av admin den 2021-05-29