Årsstämma Samfälligheten 2021, 29/5, kl. 13.00

Vi vet ännu inte i vilket format det blir, det beror på rådande regler och restriktioner vid tidpunkten för mötet.
Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 30 april. 
Kallelse, dagordning och övriga handlingar till årsstämman kommer att skickas ut i god tid innan mötet.
    —————–
Varje år håller samfälligheten årsstämma och den ideella föreningen årsmöte. Medlemmarna kallas via mail och anslag.

Skrivet av admin den 2021-04-15