Styrelsen

Ordförande: Hans Wellander

Kassör: Jenny Andersson

Sekreterare: Catharina Gripenberg

Ledamot: Verånika Trollblad

Ledamot: Ezster Kurtan

Suppleant: Björn Karlsson

Toarps Ekoby org.nr: 717917-4375

Om föreningen

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningens egendom förvaltas och underhålls på ett långsiktigt stabilt sätt. Det innebär inte att styrelsen gör allt praktiskt arbete i föreningen. Det finns massor av praktiskt arbete att göra, som ansvar för odlingslotter och grönområden, bygården, gästrummet, vattenprover, vattenverk, gemensamt släp osv.

Mejla styrelsen om det är någon fråga du vill ska hamna på styrelsebordet. styrelsen.toarpsekoby@gmail.com