Styrelsen

Ordförande: Tilde Johansson
Kassör: Jenny Andersson
Sekreterare: Catharina Gripenberg
Ledamot: Verånika Trollblad
Suppleant: Ezster Kurtan

Samfällighetsföreningen Toarps Ekoby org.nr: 717917-4375

Om föreningen

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningens egendom förvaltas och underhålls på ett långsiktigt stabilt sätt. Det innebär inte att styrelsen gör allt praktiskt arbete i föreningen. Det finns massor av praktiskt arbete att göra, som ansvar för odlingslotter och grönområden, bygården, gästrummet, vattenprover, vattenverk, gemensamt släp osv.

Mejla styrelsen om det är någon fråga du vill ska hamna på styrelsebordet. styrelsen.toarpsekoby@gmail.com