Styrelsen

Ordförande: Hans Welander
Vice ordförande: Veronikla Andersson
Sekreterare: Tilde Johansson
Kassör: Joachim Svensson
Ledamot: Ola Fransson
Ledamot: Anna Nässlander
Ledamot: Henning von Schulman
Sanfällighetsföreningen Toarps Ekoby org.nr: 717917-4375

Om föreningen

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningens egendom förvaltas och underhålls på ett långsiktigt stabilt sätt. Det innebär inte att styrelsen gör allt praktiskt arbete i föreningen. Det finns massor av praktiskt arbete att göra, som ansvar för odlingslotter och grönområden, bygården, gästrummet, vattenprover, vattenverk, gemensamt släp osv.

Mejla styrelsen om det är någon fråga du vill ska hamna på styrelsebordet. styrelsen.toarpsekoby@gmail.com

AppSheet