Radon

Föreningen mätte radonhalten 2011 och kunde konstatera värden långt under gränsvärdena.

TV

Lokalt Toarps Ekoby, Analoga
Vi tar emot digitala signaler centralt som distribueras till lägenheterna både analogt och digitalt. Analogt så att basutbudet kan tas emot på alla befintliga antennuttag, även med gamla TV-apparater.
SVT1(fri)
SVT2(fri)
SVT24/Barnkanalen(fri)
Kunskapskanalen(fri)

Vi har fått klagomål på att tv-apparater som använder den analoga signalen för tv-tittandet emellanåt kan bete sig underligt. En representant från Antenn Bolaget var 2016-03-24 och kollade signalerna på huvudenhet och signalerna i vissa lägenheter. Den visade sig att den analoga signalen är inte 100 procentig. Troligen är det så att den analoga huvudenheten är på upphällning och rekommendationen är att inte åtgärda densamma.

Sedan många år tillbaka ingår en digital-tv-mottagare i nya platta TV-apparater. Vi rekommendera dom boende, att skaffa en digital-tv-mottagare (digital box) eller köpa ny TV, för att kunna se de fria kanalerna digitalt.

Våra danska kanaler, digitala HD
Vi har en antenn, riktad mot Danmark, för att ta emot danska fria tv-kanaler. Om man vill se de danska kanalerna, så måste man dessutom ha en TV som klarar HD, vilket nya TV -apparater klarar, sedan flera år tillbaka, men inte en gammal tjock-tv eller gammal platt TV.
DR1 (fri)
DR2 (fri)
Teckenspråkstolkning/lokal-tv (fri)
DR Ramasjang (fri)
DR K (fri)
DR3 (fri)
DR Ultra (fri)
Folketinget (fri)

Kanalutbud i marknätet digitalt
Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 30-tal betalkanaler

Kanalutbud i marknätet digitalt
Fri-tv-kanalerna kan du ta emot och titta på utan kostnad. På vissa platser runt om i landet finns även en lokal kanal. De fria kanalerna kräver inget programkort och kostar inget extra. Däremot behöver du en digital-tv-mottagare om du tittar på tv via en vanlig antenn.
SVT1(fri)
SVT2(fri)
SVT24/Barnkanalen(fri)
Kunskapskanalen(fri)
TV4(fri)
TV6(fri)

Brett utbud av betalkanaler
Med en vanlig tv-antenn kan du ta emot fri-tv-kanalerna och ett 40-tal betalkanaler. För mer information om utbud av betalkanaler, kontakta Boxer som hanterar abonnemang och programpaket.

Via dom digitalt marksända signalerna kan du i Ekobyn ta emot, enligt Teracom.
Via TV-antennuttaget kan du individuellt teckna avtal med Boxer.

Via bredbandsuttaget kan vi också individuellt teckna avtal med Viasat eller Canal Digital.

Bytesrummet

I det västra sop- och returhuset har vi ett bytesrum. Där kan vi sätta saker vi inte längre behöver men inte heller vill kasta. Det kan vara allt från böcker och tidskrifter till urvuxna barnkläder och småmöbler. Märk det du sätter ner med namn och datum på etikett som finns i hyllan. Om ingen tagit din pryl på två veckor så får du hämta den igen. Detta för att det inte ska bli en sopstation.
Självklart får du ta vad man vill från bytesrummet. Skynda att fynda.

Bredband och telefoni

Föreningen har en kollektiv anslutning till fiberbredband via Ownit bredband. I alla hus finns en anslutning på 100/100 Mbit/s, individuellt uppgraderbart till 1000/1000 Mbit/s. I dagsläget betalar vi 320 kr/månaden inklusive fast telefoni. Grundavgiften (320 kr/mån) debiteras alla hushåll på avin för månadsavgiften.

Bredband sägs upp genom att skicka ett mail med namn, adress och avflyttningsdag till info@ownit.se. Tänk på att Ownit tillämpar en månads uppsägningstid.

Ska du flytta till Ekobyn kan du redan i förväg registrera dig på Ownits hemsida.

Om- och tillbyggnader

Regler och tillstånd, rättigheter och skyldigheter.

Boende måste själv kontrollera om det behövs kommunalt bygglov. (Extern länk till Malmö stads information om bygglov.

Be också om grannarnas åsikt.

Till egna vedförråd och andra mindre byggen vill vi gärna ha en enhetlig färgskala i falurött och vitt i byn.

Avfallshantering

Det finns två sop- och returhus i byn i anslutning till parkeringsplatserna. Här sopsorteras biologiskt avfall, papp, kartong, glas, plast, matall, batterier, ljuskällor och brännbart restavfall. Det är inte alltid så lätt att veta vad som ska sorteras var. Ofta står det på förpackningen annars kan man få hjälp här (länk till extern PDF).

Hur du sorterar matavfall (länk till videoklipp på Youtube).

Bilkörning i byn

“Välkommen till fots”, står det på skylten till ekobyn. Huvudregeln är att vi går och cyklar på bygatan men vid transporter av tunga saker eller om man varit och storhandlat är det okej att köra in. Vi kör in från det håll vi har parkering och sedan tillbaka igen. Ingen genomfart i byn alltså. Man får inte heller låta bilen stå på bygatan.
Byvägen, N P Skölds väg, är från den västra parkeringen är s.k. gångfartsområde som du kan läsa om här. Grundregeln är att fordon har väjningsplikt gentemot gående och maxhastighet är jämförbar med gångfart.

Parkering

Ekobyn har två större parkeringsplatser med tak. Det finns en plats per hushåll i byn.  2019 gjordes en investering i laddplatser med ekonomisk hjälp av statens “klimatklivet” som betalade halva investeringen. Det finns nu sex laddplatser under tak. Alla som har bil måste parkera den i carport. Carport kostar 300 kr i månaden och debiteras med månadsavgiften. Har man ingen bil behöver man inte betala för carport. Vill man säga upp sin carport har man tre månaders uppsägning. Föreningen hyr i så fall ut carporten till grannar som behöver extraplats. Föreningen kan säga upp sådan extra carportplats med en (1) månads varsel om ordinarie bostadsinnehavare skaffar bil och behöver carporten. Vid försäljning övergår carports platsen automatiskt till den nya bostadsinnehavaren, oavsett om den aktuell stund hyrs av annan boende. Om köparen inte har och inte skall skaffa bil, måste denna meddela detta i samband med övertagandet.

Föreningen har ett begränsat antal extra parkeringsplatser för boende. Boende med mer än en (1) bil, måste hyra extra parkeringsplats. Föreningen kan inte garantera tillgång till parkering för andrabil. Gästparkeringarna är till för tillfällig parkering, inte för boendeparkering.

Extra carport kostar 300 kr/månad och hyrs så länge platsen är ledig. De hyrs ut i mån av tillgång.
Extra parkering utan tak kostar 150 kr i månaden och hyrs ut i mån av tillgång.

Föreningen hyr i första hand ut tomma carportar och i andra hand parkering utan tak.

Hör av er till styrelsen för ärenden angående parkering.

Skiss över östra parkeringen

Skiss över södra parkeringen

Skiss över västra parkeringen

Grönytor och odling

Ekobyn ligger belägen längs en södersluttning med två rader av hus längs en slingrande bygata. Alla grönytor ägs gemensamt av samfälligheten och medlemmarna förvaltar dem gemensamt. Här finns fotbollsplan, basketplan, odlingslotter, hönsgårdar, fruktlund, promenadstråk och dammar för rening av toalett- och gråvatten. Eftersom vattnet från dammarna används till bevattning av odlingslotterna är det viktigt att hushållen använder miljömärkta produkter som lätt bryts ner i naturen.

Föreningens medlemmar har möjlighet att odla på 100 m2 och om intresse finns bekräftas det varje vår till grönytegruppens representanter. När odlingen läggs ner ansvarar de boende att antingen så gräs på lotten eller täcka med plastväv.

Vedeldning

Ved är ett förnyelsebart bränsle, som korrekt eldat, är ett betydligt mindre miljöfarligt bränsle än de fossila. Att elda med ved ställer krav både på anläggningen och eldaren för att verkningsgraden skall bli hög och utsläppen låga.

Veden
Veden som skall eldas skall vara tung, torr och sprakande! Elda aldrig med avfall, spånplattor, målat trä eller tryckimpregnerat virke. Sur eller fuktig ved tar energi från förbränningen. Sot och tjära sätter sig i pannan och skorstenen, med försämrad verkningsgrad och skadliga utsläpp som följd.

Hur brinner ett vedträ?
Förbränningen av veden kan delas in i tre stadier. Förenklat kan dessa beskrivas såhär:

1. Torkning
När vedträet värms upp kommer först vattnet att förångas och vedträet torkar. Torkning kräver värmetillförsel och värmen tas från förbränningen. Därför sjunker värmevärdet när fukthalten ökar.
Förbränningstemperaturen blir låg och utsläppen ökar.

2. Avgasning
När temperaturen stiger ytterligare, påbörjas den sk pyrolysen, vilket innebär att de flyktiga materialet i veden lämnar vedträet i gasform. När gaserna strömmar ut ur vedträet och möter syrerik luft börjar debrinna.

3. Koksförbränningen
när det flyktiga materialet lämnat vedträet återstår träkol (koks). Trots att denna del bara utgör 20 % av torrsubstansvikten, ger den 50 % av värmen.

Lagring
Väl kluven ved, som staplats under tak, men så att sol och luft kan torka ut den är en förutsättning för att erhålla god brännved. Torr ved innebär att fukthalten ligger mellan 15 – 20 % innan den används. Täck aldrig vedhögen med plast eller presseningar, det stänger bara inne fukten.
Att elda med "pannrumsvarm" ved är att föredra. Kall ved som stoppas i eldstaden, kyler ned brasan, och försämrar effekten. Försök alltid att hålla ett mellanlager för några dagar inomhus.

Luft
Vid eldning är luften lika viktig som veden. Primärluften tas in i pannan för att underhålla förbränningen av veden. Ju torrare och mer finkluven veden är, dess mer primärluft (syre) krävs för att ge en effektiv förbränning. Motsatsen kallas pyreldning, och förorsakar skadliga utsläpp, dålig verkningsgrad och på sikt risk för skador eller eldsvåda i anläggningen.

Sekundärluften tillsätts efter vedfyren för att bidra till förbränningen av rökgaserna. Om veden är torr och finkluven räcker inte primärluften, utan extra luft måste tillsättas i eldstaden.
Effektiv förbränning av bränngaserna ger renare rökgaser, mindre sot – och tjärbildning i panna och skorsten, samt ger högre verkningsgrad.

Mer om vedeldning
Lite tips om ekobyns vedspisar (PDF)
Sotmästarinfo (PDF)
Eldningsspis info (PPT)
Wamsler Bruksanvisning (PDF)

Torka veden!

Låt veden torka minst ett halvår innan du eldar den. Fuktig ved förorenar mer och ger sämre verkningsgrad. Fuktig ved medför också en risk att soten bildar tjära och fastnar i skorstenen och det kan i slutändan leda till soteld.