Ekomyrans förskola

I Ekobyns bygård har vi en förskola som drivs av I Ur och Skur Skabersjöskolan. Där finns idag 18 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolans filosofi präglas av närheten till naturen, miljötänkande och ekologi.
”Natur- och miljöfostran genom friluftsliv, lek och äventyr året runt.”