Välkommen till Toarps Ekoby!

Toarps ekoby, även kallad Bostadsrättsföreningen Myrstacken, ligger strax utanför Malmö stad, dit det tar 35 minuter med buss eller cykel.

Inom gångavstånd finns tågförbindelse till Malmö, Lund, Ystad och Öresundsregionen. Resan med tåg tar 12 minuter till Malmö, 30 minuter till Lund och drygt 40 minuter till Köpenhamn.

Malmös kommunalpolitiker initierade tanken på ett ekologiskt boende och HSB Malmö tog fasta på detta. Resultatet blev en bostadsrättsförening, belägen vid gamla Toarps by mellan Oxie och nya Toarp, ritad av arkitekt Krister Wiberg och färdig 1992.

Hitta hit

Nyheter

Friköp

Föreningen har nu beslutat att boende ska köpa loss husen i ekobyn genom ett sk friköp. Man kan läsa mer om hur ett friköp går till och varför man gör det på www.frikop.se

Det huvudsakliga syftet är att sänka boendekostnaderna. Toarps ekoby kommer såklart att bestå som ekoby. Alla gemensamma hus, våra vattenkretsloppsanläggningar, odlingslotter osv. kommer att skötas av oss gemensamt precis som nu, men i en ny samfällighetsförening..

Kallelse till infomöte

Kallelse till infomöte om luft/vattenvärmepumpar tisdag 10/3 kl 19 i bygården. Erik Olsson kommer och presenterar sitt förslag på värmepumpar från Termia.

Uffes Allservice!

Nu finns Uffes Allservice!
Det är vår vaktmästares nya företag där han kan erbjuda vaktmästeri- och hantverkstjänster privat till oss boende i Ekobyn. :) 
Uffe arbetar ju halvtid för föreningen och han fortsätter såklart att arbeta med allt som faller inom ramen för föreningens underhållsansvar som vanligt. Utöver det kan han nu anlitas av oss för hjälp med sådant som faller inom vårt privata underhållsansvar.
Att anlita honom kostar 200 kr per påbörjad halvtimme + material.  Det bästa och billigaste är om man själv köper in det material som behövs (skruvar, packning, sladdar, kontakt eller vad det nu kan vara). Uffe har inget lager av sådant och har inte heller bil. 
Ni når Uffe lättast per telefon:  073-784 36 78

AppSheet