Dricksvatten

Ekobyns dricksvatten ingår i det lokala kretsloppet och tas upp ur en egen 60 meter djup brunn kallad kalkborra. Kalkborran klarar av att leverera upp till 300 liter råvatten per minut.

Ur kalkborran pumpas vattnet ut till byns intilliggande vattenverk. Kalkborrans vatten är drickbart, men kan se oaptitligt ut på grund av sin bruna färg. För att få ett snällare vatten genomgår det en reningsprocess. I vattenverket processas vattnet först i ett filter som tar bort järn, mangan, aggressiv kolsyra, grumlighet, samt oxiderar järnet. Det oxiderade järnet spolas ut i avloppssystemet. Därefter genomgår vattnet en mjukgörande avhärdningsprocess för att slippa kalkbeläggningar. Sedan dödas eventuella mikroorganismer när vattnet passerar en UV-barriär, innan det leds till reservoaren (11 m3) för mellanlagring. Från reservoaren hämtas vattnet till hushållen via två distributionspumpar. En hydropress hjälper pumparna att hålla ett jämnt distributionstryck i ledningarna (≈ 4-6 bar). Ur kallvattenkranen tappas slutligen ett gott, rent och friskt vatten med lagom tryck. Kapaciteten på vattenverket är 38 m3/dygn. Förbrukningen är cirka 4000-5000 m3/år. Med 120 personekvivalenter blir det ungefär 160 liter/person och dag. Vattnets totalhårdhetsgrad (dH), som anger hur mjukt vattnet är, mäts regelbundet och bör ligga på 3 dH. Var fjärde månad tar byns vattenprovtagningsgrupp vattenprov från både dricks- och avloppsvattnet och resultaten rapporteras årligen till Miljöförvaltningen. En gång om året gör en miljöinspektör från Miljöförvaltningen en inspektion av vattenverket.

Skrivet av admin den 2016-10-17