Dricksvatten

Föreningen består av 37 hushåll och en förskola som måste ha tillgång till rent vatten. Detta dricksvatten tar vi upp ur en egen 60 m djup brunn, kallad kalkborra.

Kalkborran klarar av att leverera upp till 300 liter råvatten per minut.

Vattnet pumpas upp ur kalkborran till vårt intilliggande vattenverk. Kalkborrans vatten är i sig självt drickbart, men det kan se oaptitligt ut på grund av sin brunna färg. För att få ett snällare vatten ser vi till att det genomgår en reningsprocess. Detta gör att vi slipper de besvärliga beläggningarna i rör och maskiner.

I vattenverket processas det först i ett filter som tar bort järn, mangan, aggressiv kolsyra, grumlighet, samt oxiderar järnet. Det oxiderade järnet spolas ut i avloppssystemet. Sedan genomgår det en avhärdnings process (mjukgör vattnet), för att slippa kalkbeläggningar.  Därefter dödas eventuella mikroorganismer då det passerar en UV-barriär, innan det leds till reservoaren (11 m3) för mellanlagring. Från reservoaren hämtas vattnet till hushållen via  2 st distributions pumpar. En hydropress hjälper pumparna, att hålla ett jämnt distributions tryck (≈ 4 – 6 bar) i ledningarna. När du sedan vrider på kallvattenkranen kommer ett gott, rent och friskt vattnet med lagom tryck.

Kapaciteten på vattenverket är 38 m3/dygn. Förbrukningen är kring 4000-5000 m3/år. Med 120 personekvivalenter blir det ca 160 liter/person och dag.

Vattnets totalhårdhetsgrad (dH) mäts regelbundet, ca 1 ggr/vecka. <Provresultat (dH)>

Skrivet av admin den 2016-10-17