För boende

Här hittar du mer information om våra bostäder och tekniken i våra hus.

Torka veden!

Låt veden torka minst ett halvår innan du eldar den. Fuktig ved förorenar mer och ger sämre verkningsgrad. Fuktig ved medför också en risk att soten bildar tjära och fastnar i skorstenen och det kan i slutändan leda till soteld.

AppSheet