Radon

Föreningen har mätt och kan konstatera radonvärden långt under gränsvärdena. Föreningen kollade 2011 radonhalten.

Skrivet av admin den 2014-10-22